Hvert år møter Veterinærforeningen, Bondelaget og Norges bonde- og småbrukarlag til samtaler i forkant av jordbruksoppgjøret der blant annet skyssrefusjonen blir tatt opp. Veterinærforeningen fremmer også betydningen av at skyssrefusjonen må øke i samtaler med flere politikere i Næringskomiteen på Stortinget, forvaltningen og andre interessenter.

Natalie Omvik og Jon Olav Prøsch i vårt forhandlingsutvalg for næringsdrivende (DNV-N) har deltatt i årets møter med bondeorganisasjonene.

En reell økning i skyssrefusjonssatsen fra 1. januar 2022 sammen med økningen på kr 1,50 i år, gir viktige signaler om at næringen forstår hvor viktig veterinærene er for norsk landbruk, sier Natalie Omvik og Jon Olav Prøsch i DNV-N.

Tilskuddssats ved bruk av egen båt er nå 50,00 kr/km og tilskuddssats for reise- og ventetid ved bruk av leid skyss og rutegående transportmiddel er kr 7,50. Begge satsene gjelder også fra 1. januar 2022.