Arrangementet er åpent for alle medlemmer og arrangeres fysisk og på Zoom, 

Påmeldingsfrist 10.08.2022

Arrangementet ligger også på FB

 

Årsmøtet skal:

a) godkjenne innkalling og saksliste

b) velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret

c) behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter siden forrige årsmøtet

d) behandle og fastsette aktivitetsplan framlagt av styret fram til neste ordinære årsmøte

e) behandle innkomne saker og saker som styret legger fram

f) velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

g) velge valgkomité

h) velge desisor

 

Dokumenter: (Kommer)

Årsmelding

Innstilling

Regnskap