Arrangementet er åpent for alle medlemmer og arrangeres trolig fysisk og på Zoom, Koronasituasjonen vil være avgjørende for dette.

Påmeldingsfrist
15.08.2021

Arrangementet legges også ut på FB

 

Årsmøtet skal:

a) godkjenne innkalling og saksliste

b) velge møteleder. Møteleder kan ikke være medlem av styret

c) behandle styrets årsmeldinger vedrørende økonomi og aktiviteter siden forrige årsmøtet

d) behandle og fastsette aktivitetsplan framlagt av styret fram til neste ordinære årsmøte

e) behandle innkomne saker og saker som styret legger fram

f) velge styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret

g) velge valgkomité

h) velge desisor

 

Har du en sak du ønsker skal tas opp på årsmøtet, send den til ct@vetnett.no