Den vanligste årsaken til mangel er midlertidig leveringssvikt.
Dersom du får beskjed fra apotek at et legemiddel er vanskelig å få tak i, kan du sjekke om det stemmer via følgende lenke til Legemiddelverkets nettsider for veterinære legemidler. Her publiserer Legemiddelverket fortløpende nyheter når det er mangel på et preparat.

Du kan også abonnere på et nyhetsbrev om legemiddelmangel, men da får du varsel om både veterinære og humane legemidler. Lenke til registrering for nyhetsbrev om legemiddelmangel